Thiệp Mời Cao Cấp

THÔNG SỐ CƠ BẢN
– BAO THIỆP
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 1 mặt
– RUỘT THIỆP
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
– Kỹ thuật in:
– KT Thành Phẩm: 13×18 nắp 9cm

Trung tâm không nhận đặt in sách, tài liệu có bản quyền. Bạn đọc vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả.


Đến trang đặt in
Danh mục: