Mác Sản Phẩm Phổ Thông

THÔNG SỐ CƠ BẢN
– Màu sắc: nhiều màu
– Loại Giấy Couche 300gsm
– Kỹ thuật in: In Ghép
– KT Thành Phẩm: 8.6×5.1cm- Màu sắc: nhiều màu
– Loại Giấy kraft-02 280gsm
– Kỹ thuật in:

Trung tâm không nhận đặt in sách, tài liệu có bản quyền. Bạn đọc vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả.


Đến trang đặt in
Danh mục: