Thiệp Mời Gấp Đôi

THÔNG SỐ CƠ BẢN
– BAO THIỆP
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 1 mặt
+ Loại Giấy Fort 230gsm
– RUỘT THIỆP
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Fort 230gsm
– Kỹ thuật in: In KTS
– KT Thành Phẩm: 13×18 nắp 9cm
– Bế : Theo khuôn chuẩn
– Cấn 1 đường

Trung tâm không nhận đặt in sách, tài liệu có bản quyền. Bạn đọc vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả.


Đến trang đặt in
Danh mục: