Biểu Mẫu Thu Chi

THÔNG SỐ CƠ BẢN
– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: Không In
+ Loại Giấy Couche 300gsm
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 1 mặt
– Kỹ thuật in: Không In
– Số bộ / cuốn: 50
– Số liên: 3 ( trắng đầu – Hồng Giữa – xanh dương cuối )
– cấn răng cưa biểu mẫu : 1 vị trí
– Đóng cuốn biểu mẫu : đóng kim đầu, dán băng keo bìa
– Đóng số nhảy : Cacbonless

Trung tâm không nhận đặt in sách, tài liệu có bản quyền. Bạn đọc vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả.


Đến trang đặt in
Danh mục: