Biểu Mẫu Carbonless 3 Liên

THÔNG SỐ CƠ BẢN
– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: Không In
+ Loại Giấy fort xanh làm bìa
– RUỘT
+ Màu sắc: 1 màu pha
+ Số mặt in: 1 mặt
– Kỹ thuật in: Không In
– Số bộ / cuốn: 50
– Số liên: 3 ( trắng đầu – Hồng Giữa – xanh dương cuối )
– cấn răng cưa biểu mẫu : 1 vị trí
– Đóng cuốn biểu mẫu : đóng kim đầu, dán băng keo bìa

Trung tâm không nhận đặt in sách, tài liệu có bản quyền. Bạn đọc vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả.


Đến trang đặt in
Danh mục: