Giấy Ghi Chú

THÔNG SỐ CƠ BẢN

– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu 
+ Số mặt in: Không In
    + Loại Giấy Couche 300gsm 
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu 
+ Số mặt in: 1 mặt
    + Loại Giấy Fort 100gsm 
– Kỹ thuật in:
– Số bộ / cuốn: 100

Trung tâm không nhận đặt in sách, tài liệu có bản quyền. Bạn đọc vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả.


Đến trang đặt in